x

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

61 64 29 515

polskidrwal@polskidrwal.pl

Jak regulować wysokość ograniczników w łańcuchach do pilarek ?

Uwaga !!

Przed przystąpieniem do regulacji ograniczników głębokości , napnij odpowiednio łańcuch do pilarki.

Większość łańcuchów do pił firmy  Oregon posiada cyfry wybite na ograniczniku głębokości , które podają poprawną wielkość szczeliny wrębowej

oo1  

Zasady prawidłowej regulacji

 

  1. Używaj przyrządów do regulacji wysokości ogranicznika głębokości  , odpowiednich dla danego typu piły

  2. Sprawdzaj wielkość szczeliny co 3-4 ostrzenia

  3. Ułóż przymiar do sprawdzania wysokości ograniczników na pile łańcuchowej tak aby jeden z ograniczników znalazł się w szczelinie szablonu

  4. Jeżeli ogranicznik głębokości wystaje ponad płaszczyznę przymiaru , spiłuj go płaskim pilnikiem do poziomu tej płaszczyzny.

  oo2        000  

Podczas obniżania ogranicznika wysokości nie wolno spiłowywać lub zmieniać kształt występu antyodbiciowego na ogniwie łączącym lub prowadzącym

5. Obniżenie ogranicznika głębokości należy prowadzić od wewnętrznej strony zęba tnącego do zewnętrznej

  oo3  

6. Podczas obniżania ogranicznika głębokości należy zachowywać jego pierwotny kształt

  004 Przeczytaj pozostałe artykuły    

Kategorie