x

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

61 64 29 515

polskidrwal@polskidrwal.pl

Regulamin

Regulamin ważny od 25.12.2014

 1. Wszystkie podane ceny, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta*
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach*
 4. Gwarancje realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów.

 

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie Internetowym www.PolskiDrwal.pl może być osoba pełnoletnia fizyczna lub firma.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży jest;

 

Polskidrwal.pl  

      
Węglowa 1/3

60-122 Poznań


NIP  PL   777-168-02-84
Numer rachunku  m- Bank 12 1140 2004 0000 3002 7711 2657

Zamówienia

1.1 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.PolskiDrwal.pl , wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

1.2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu.

1.3 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego PolskiDrwal.pl

1.4. Potwierdzając złożenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą

1.5. Sklep internetowy PolskiDrwal.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

1.6. Sprzedawca . zastrzega sobie prawo do kontaktu z zamawiającym jeżeli formularz zamówienia został błędnie lub tylko częściowo wypełniony, lub informacji mailowej wzywającej jednokrotnie do poprawy błędów lub uzupełnienia do końca formularza. W przypadku braku poprawienia lub uzupełnienia przez Zamawiającego zamówienie zostanie odrzucone.

1.7. Ceny podawane w sklepie internetowym PolskiDrwal.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

1.8. Sprzedawca prowadząc sklep  internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

1.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.0 Rozliczenia transakcji e-przelewem , -sytemy sprzedaży ratalne - mBank i Alior Bank,

Płatność kartami

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 

 
 
Realizacja zamówień 

 

3.1 Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru :

 - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej-

 - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem-

 - dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

3.2 Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez  PolskiDrwal.pl przed dostawą towaru do klienta lub jest ustalany indywidualnie przy zamówieniach zawierających większą ilość produktów.

3.3 Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku produktów aktualnie niedostępnych termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do kilku  dni. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany przez pracownika naszego sklepu.

3.4. Przy odbiorze towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

3.5. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera 

Elektroniczny protokół szkody

https://protokol.dpd.com.pl/

 Formy płatności

 

 1. Gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 2. Przelewem e - przelew ( przelewy24 ) przed dostawą towaru – Ta forma płatności jest obecnie najtańsza dla kienta  
 3.  Płatność kartami
 4. Zakupy na raty. Pod względem zakupów ratalnych współpracujemy z następującymi podmiotami: mBank , Alior Bank . Szczegóły wyboru tej formy płatności znajdą Państwo w zakładce "Raty".

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 
4.1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych ( liczonych od dnia nastepującego po dniu otrzymania zamówionego towaru ). składając stosowne oświadczenie na piśmie.
4.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
4,3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży nasz firma zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności, łącznie z kosztami transportu ( z wyjatkiem dodatkowych kosztów tj np pobrania wynikające z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy
4,4 Odstąpienie od umowy w przypadku skorzystania z promocji - gratisowa wysyłka - oznacza rezygnację z uczestnictwa w promocji . W związku z tym Konsumentowi , który odstąpił od umowy sprzedaży , zostaną zwrócone wszystki otrzymane wpłaty pomniejszone o należne koszty dostawy.
4,5 Powyższe możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko osób fizycznych nie dotyczą natomiast firm
4.6 Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, nastąpi zwrot pieniędzy poprzez wykonanie przelewu przez PolskiDrwal.pl . na wskazane przez Zamawiającego konto.
4.7 Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Paczek pobraniowych zawierajacych zwracany towar nie przyjmujemy

 

 

Rękojmia 


  - Sklep internetowy Polski Drwal.pl na podstawie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientówz tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 - Polski Drwal.pl ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady.

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 - W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 - Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

chyba że PolskiDrwal.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez PolskiDrwal.pl albo PolskiDrwal.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 - Konsument, może zamiast zaproponowanego przez PolskiDrwal.pl usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez PolskiDrwal.pl, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

- Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 -Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 2. żądać usunięcia wady.
 3. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 4. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 5. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 6. żądania usunięcia wady.

- PolskiDrwal.pl jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  - PolskiDrwal.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 - W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od PolskiDrwal.pl demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od PolskiDrwal.pl zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez PolskiDrwal.pl, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo PolskiDrwal.pl.

 - Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt PolskiDrwal.pl dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz PolskiDrwal.pl w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez PolskiDrwal.pl Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt PolskiDrwal.pl

 - Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.

 - PolskiDrwal.pl obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 - PolskiDrwal.pl w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 - PolskiDrwal.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 - Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 - W przypadku, kiedy określony przez PolskiDrwal.pl lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 - W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 - W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 - Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 - Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które PolskiDrwal.pl nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 - Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli PolskiDrwal.pl wadę podstępnie zataił.

- PolskiDrwal.pl o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

Postanowienia końcowe

 
 
5.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem PolskiDrwal.pl deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

5.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 Polityka prywatności

 

 

Informacje w sprawie polityki prywatności 


Polskidrwal.pl pragnie wyrazić satysfakcję z powodu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych (łącznie zwanymi również „ofertą online”), a także zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami.

 


 

Polskidrwal.pl  respektuje Państwa prywatność 


Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty online przetwarzamy z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona pracy oraz bezpieczeństwo informacyjne są elementem składowym polityki naszego przedsiębiorstwa.

 


 

Administrator 


Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest  Polskidrwal.pl wyjątkowe sytuacje są objaśnione w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe przedstawiają się następująco: 

Polskidrwal.pl Jarosław Chudziak , ul Węglowa 1/3 , 60-122 Poznań,  

NIP  777168-02-84

 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować , żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych – napisz do nas

 

polskidrwal.pl@polskidrwal.pl 

 

 Jakie dane osobowe sa gromadzone i wykorzystywane przez Polskidrwal.pl 

 

Korzystający z naszego Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Polskidrwal.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym gromadzimy też informacje o wejściach na strony Serwisu, na oferty sklepów, o przechodzeniu między nimi przez użytkownika, a także o wpisywanych pytaniach do wyszukiwarki. W powyższych celach używamy także ciasteczek (cookies), o których więcej informacji znajduje się w  cookies

 

Dane osobowe

 


 Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail,  które są wyrazem tożsamości osoby.
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe  tylko wówczas, gdy dostępna jest do tego ustawowa podstawa prawna oraz gdy uzyskaliśmy od Państwa zgodę w tym zakresie, np. w ramach rejestracji. 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne , jednak jest konieczne do złożenia zamowienia w naszym sklepie lub zapisania się do newslettera. 

Każdorazowo oznaczamy dane ktore są niezbędnę do zawarcia umowy i skorzystania z okeślonych funkcjonalności. Dane obowiązkowe oznaczamy * 

Niepodanie niezbędnych danych osobowych może skutkować brakiem wykonania powyższych czynności

 

 

Po co gromadzimy i jak wykorzystujemy dane osobowe 

 

Dane te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji dotyczących m.in. ruchu na stronie i jakości świadczonych przez Serwis Usług. Dane wykorzystujemy też w celach marketingowych (np. związanych z funkcjonowaniem firmy Skąpiec.pl i kierowaniem indywidualnych kreacji reklamowych do użytkowników).  

Zapisanie się do usług oferowanych przez Polskidrwal.pl.pl, takich jak Konto Użytkownika, czy Newsletter, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami, a także w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.  

Gromadzone przez nas dane są niezbędne do  : 

- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży- potwierdzenia złożenia zamówienia i wysłania wybranego produktu 

- przyjmowania i rozstrzygania reklamacji 

- prezentowani oferty sklepu , promocji , rabatów , kodów rabatowych 

- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych 

- do realizacji umowy o świadczenie Newslettera  

 

Przekazywanie danych 

 

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie biorą udział partnerzy Administratora , w szczególności ci  którzy technicznie wspierają Sklep Polskidrwal.pl i usprawniają jego prace. Do podmiotów tych zaliczamy  firmy kurierskie , pośredników realizujących przesyłki zamówień , podmioty obsługujące płatności elektroniczne oraz firmy informatyczne które serwisują Sklep internetowy  

 

Czas trwania zapisywania; terminy przechowywania 


Zasadniczo zapisujemy Państwa dane na okres niezbędny do świadczenia przez nas oferty online oraz związanych z nią usług We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem tych danych, które musimy zapisywać celem spełnienia prawnych zobowiązań (np. ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów, np. umów i faktur przez pewien okres).

 


 

Prawa użytkowników

 


Celem dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Proszę przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

Prawo do informacji:
Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do korygowania i usuwania danych:
Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:
Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenie przetwarzania Państwa danych.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:
Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na względzie, że ze względów organizacyjnych może dojść do zbiegnięcia się w czasie wyrażenia sprzeciwu oraz wykorzystywania Państwa danych w ramach rozpoczętej już kampanii.


Cofnięcie zgody:
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.


Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, względnie kraju związkowego, bądź organu ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:
Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych oraz wolności informacji