x

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

61 64 29 515

polskidrwal@polskidrwal.pl

Jak naprawić łańcuch do piły ?

Kliknij i zobacz narzędzia do naprawy łańcucha

 

Najwięcej problemów w eksploatacji łańcuchów powodują cztery czynniki :
 • Niewłaściwe napięcie łańcucha
 • Niewłaściwe napięcie łańcucha
 • Niewłaściwe ostrzenie
 • Brak smarowania
 • Cięcie innego materiału niż drewno
Poniżej w artykule opiszemy objawy wskazujące na wadliwą obsługę i sposoby ich usuwania

 

ŁAŃCUCH TNĄCY TNIE WOLNO , NIERÓWNO I WYRYWA BRZEGI RZAZU

  ​

 1.  2.  3.
 491 492  493
 Lekkie starcie półki tnącej. Naprawa : patrz punkt A
 Silne starcie na boku półki tnącej Naprawa : patrz punkt A
 Starcie albo uszkodzenie górnej części półki tnącej . Naprawa: patrz punkt  A
 4.
 5.
 6.
 494
 495
496
 Zbyt  duży kąt ostrzenia. Naprawa : patrz punkt B
 Za mały kąt ostrzenia . Naprawa : patrz punkt B
 Za duży kat czołowy . Napraw : patrz punkt  C
 7.
 8.
 9.
 497
 498
 499
 Za mały kąt ostrzenia . Naprawa : patrz punkt D
 Za duże podcięcie bocznej krawędzi półki tnącej . Naprawa patrz punkt C
 Boczna krawędź półki tnącej pochylona do tyłu. Napraw patrz punkt D
 10.
 11.
 12.
501
 502
 503
 Za niski ogranicznik głębokości . Napraw : patrz punkt E
 Za wysoki ogranicznik głębokości.  Naprawa : patrz punkt F
 Prostokątny kształt ogranicznika głębokości .  Napraw patrz punkt G
SPOSOBY NAPRAWY
A. Spiłuj ząb tnący , aż uszkodzenia zostaną usunięte ( rysunek 1,2,3 )
B. Przeostrz zęby tnące pod katem właściwym dla danego typu łańcucha . Zwracaj uwagę prowadzenie pilnika pod właściwym kątem do osi prowadnicy . ( rysunek 4,5 )
C. Pilnik ma za małą średnicę lub jest prowadzony zbyt nisko. Przeostrz zęby tnące używając pilnika o właściwej grubości , stosując właściwy prowadnik pilnika. ( rys 6 , 8 )
D. Pilnik jest za gruby lub prowadzony za wysoko. Przeostrz zęby tnące właściwym pilnikiem zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie pilnika. Używaj odpowiedniego prowadnika pilnika ( rysunek 7 , 9 )
E. W większości przypadków ogranicznik głębokości jest zbyt niski w związku z czym ząb tnący nie daje się spiłować do właściwej wysokości. Wymień łańcuch na nowy.
F. Obniż ogranicznik głębokości do właściwej wysokości
G. Przy pomocy pilnika przywróć ogranicznikowi jego poprzedni kształt

 

ZĄB TNĄCY I OGNIWO ŁĄCZĄCE ZUŻYWAJĄ SIĘ NADMIERNIE LUB PĘKAJĄ

 

 13
 14
 15
 13  14  15
 Nadmierny nacisk na ząb tnący i przeciwległe ogniwa tnące . Naprawa zobacz  H
Pęknięcie pod tylnym nitem ogniwa tnącego i ogniwa łączącego . Naprawa zobacz H
 Ogniw łączące pęka na środku . Napraw patrz  I
 16
 16
 Spodnia krawędź ogniwa tnącego i przeciwległego ogniwa łączącego zużywa się nadmiernie . Napraw patrz J
SPOSOBY NAPRAWY

 

H. Wymień zużyty albo pęknięty ząb tnący albo ogniwo łączące

Dla uniknięcia dalszego nadmiernego zużycia mogą okazać się skuteczne poniższe zalecenia
 • Naostrz  zęby tnące zachowując właściwe kąty .
 • Naostrz zęby tnące tnące zachowując właściwe kąty
 • Zwiększ smarowanie układu tnącego.
 • Zmniejsz wielkość szczeliny wrębowej- może wiązać się to ze zmianą łańcucha
 • Nie tnij tępym łańcuchem
 • Nie tnij bardzo zmarzniętego drewna
 • Utrzymuj prawidłowe napięcie łańcucha

I.  Tego rodzaju pęknięcia ą zazwyczaj spowodowane niewłaściwym zamontowaniem ogniwa łączącego . Pęknięcie występuje zazwyczaj w ogniwie łączącym na[przeciw ogniwa zamontowanego fabrycznie.

J. Przeszlifuj brzegi prowadnicy usuwając ukośne wyrobienia bieżni. Jeżeli zużycie łańcucha nie jest duże wyrównaj dolne krawędzie ogniw tnących  i łączących . Jeżeli zużycie jest duże wymień łańcuch.

 

OGNIWA PROWADZĄCE ZUŻYWAJA SIE NADMIERNIE LUB PEKAJĄ

   

 17
 18
 19
 17  18  19
 Zużycie stopek ogniw prowadzących. Naprawa  patrz   K
 Wklęsłe zużycie stopek ogniw prowadzących. Naprawa patrz  K.
 Wyszczerbienie się lub pękanie stopek ogniw prowadzących .  Napraw patrz  L
 20
 21
 22
 21  22  23
 Wyszczerbienie się przedniej lub tylnej krawędzi stopek ogniwa prowadzącego . Napraw patrz  M
Stopka ogniwa prowadzącego jest  pogięta . Naprawa patrz  N
Zużyte krawędzie przednie stopek ogniwa prowadzącego . Naprawa patrz  O
 23
 24
 Boczne płaszczyzny stopki zużyte i zaokrąglone. Napraw patrz P

 

SPOSOBY NAPRAWY

 

K .  Sprawdź prowadnicę . Rowek prowadnicy lub końcówka są nadmiernie zużyte. Sprawdź zębatkę lub kółko pływające - nadmierne zużycie kółka powoduje ścieranie się dolnej części stopek ogniwa prowadzącego. Wymień zębatkę lub prowadnice  albo obie te części.

L .  Wyreguluj napięcie łańcucha , aby nie dopuszczać do przeskakiwania ogniw łańcucha przez żeby zębatki. Wymień ogniwo prowadzące lub cały łańcuch , jeśli zbyt wiele ogniw jest uszkodzonych.

M.  Zębatka napędowa jest zużyta - wymień ją

N. Zębatka jest tak znacznie zużyta , że stopki ogniwa prowadzącego stykają się z zębatką . Spróbuj nadać właściwy kształt stopkom ogniw prowadzących i wymień zębatkę .

O. Usuń uszkodzenia bocznych krawędzi ogniwa prowadzącego przy pomocy płaskiego pilnika . Stopkę ogniwa prowadzącego ukształtuj

 25  26

 Zaostrzony koniec stopki ogniwa prowadzącego usuwa zanieczyszczenia z rowka prowadnicy. Uszkodzoną stopkę należy ukształtować wg. pierwotnego kształtu okrągłym pilnikiem.

P. Bieżnie prowadnicy rozchodzą się , lub jedna z bieżni jest niższa  pozwalając na pochylanie się łańcucha w czasie pracy . Wyrównania bieżni może dokonać warsztat serwisowy .  Wymień prowadnicę.

 

ŁAŃCUCH TNĄCY MA ZACIŚNIĘTE OGNIWA

 

 24
 25
 26
 29  30  31
 Wyrobienie dolnych części ogniw łączących i tnących . Naprawa patrz P
 Wyrobienie dolnej krawędzi ogniw tnących i łączących . Naprawa patrz P
 Zużyte ogniwo łączące w części środkowej. Naprawa patrz R

 

SPOSOBY NAPRAWY

P. Łańcuch tnący z zaciśniętymi ogniwami nie da się naprawić i trzeba go wymienić na nowy.

R. Wymień zębatkę napędowa i łańcuch. Często sprawdzaj napięcie łańcucha i nie dopuszczaj do pracy zużytą zębatką

 

Kategorie